Group JCA l Products
SẢN PHẨM

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Bấm vào một danh mục để tìm hiểu thêm thông tin.

SẢN PHẨM TPU

Một loạt các sản phẩm được làm bằng TPU (Thermoplastic Polyurethane). TPU cung cấp hiệu suất vượt trội với tính linh hoạt và khả năng thích ứng với nhiều ứng dụng. 

Packaging Products

Secure your products for distribution, sale, storage or use with our range of quality packaging supplies.