Group JCA - TPU Specialist

ELON - lighter elastic

2002

Năm thành lập

3

Nhà máy

23

Chi nhánh kinh doanh & kho

15

Quốc gia

SẢN PHẨM

 

SẢM PHẨM TPU
Packaging products
 
Clients

AND MORE